top of page

Dha- naDha -na Takit taTa kita

Version 1 Dha- naDha -na Takit taTa kita Dhate teDhe tete Kata gadi gana Dha Dha-na Dha-na Takita Takita Dhatete Dhetete Kataga digana Dha-Dha- naDha-na TakitaTa kitaDhate teDhetete Katagadi ganaDha- Dha-naDha-na TakitaTakita DhateteDhetete Katagadigana Dha


Version 2 Dha- naDha -na Takit taTa kita DhaTra kaDhe tete Kata gadi gana Dha Dha-na Dha-na Takita Takita DhaTraka Dhetete Kataga digana Dha-Dha- naDha-na TakitaTa kitaDhaTra kaDhetete Katagadi ganaDha- Dha-naDha-na TakitaTakita DhaTraka Dhetete Katagadigana Dha

bottom of page