top of page

Dha ge na ti na ka dhin na

Matra (Beats) – 8 Bibhag (Division) – 2 Tali (Clap) – 1 Khali (Wave) – 1

Dha Ge Na Tin | Na Ka Dhin Na | Dha X 0 X


Dha Gege Na Tin | Na Ka Dhin Na |

Dha -ge Na Tin | Na Ka Dhin Na |

bottom of page