top of page

Dhadha Tirakita Dhadha TunNa

  1. Dhadha Tirakita Dhadha TunNa Tata Tirakita Dhadha DhinNa

  2. Dhadha Tirakita Dhadha Tirakita Dhadha Tirakita Dhadha TunNa Tata Tirakita Tata Tirakita Dhadha Tirakita Dhadha DhinNa

  3. Dhadha Tirakita Tirakita Tirakita Dhadha Tirakita Dhadha TunNa Tata Tirakita Tirakita Tirakita Dhadha Tirakita Dhadha DhinNa

  4. Dhadha Tirakita SDha Tirakita Dhadha Tirakita Dhadha TunNa Tata Tirakita STa Tirakita Dhadha Tirakita Dhadha DhinNa

  5. Dha-Tira kitaDha Sdha Tirakita Dhadha Tirakita Dhadha TunNa Ta-Tira kitaTa STa Tirakita Dhadha Tirakita Dhadha DhinNa

  6. Dha-Tira kitaDha dhadha Tirakita Dhadha Tirakita Dhadha TunNa Ta-Tira kitaTa Tata Tirakita Dhadha Tirakita Dhadha DhinNa

  7. Dhadha dha-Tira kitaDha Tirakita Dhadha Tirakita Dhadha TunNa Tata ta-Tira kitaTa Tirakita Dhadha Tirakita Dhadha DhinNa

Chakradar Tihai

Dhadha Tirakita

Dhadha TunNa Dha Dhadha TunNa Dha Dhadha TunNa Dha X 3

bottom of page