top of page

Dhati Dhage naDha Tete DheTe teDha gena


  1. Dhati Dhage naDha Tete DheTe teDha gena Dhati Dhage naDha Tete DheTe teDha gena Dhati Dhage Tunna Kina Tati Take naTa Tete Tete teTa kena Dhati Dhage naDha Tete DheTe teDha gena Dhati dhage Dhinna gina

  2. Dhati Dhage naDha Tete DheTe teDha gena Dhati Dhage naDha Tete DheTe teDha gena DheTe teDha gena Dhati Dhati Dhage naDha Tete DheTe teDha gena Dhati Dhage naDha Tete DheTe teDha gena Dhati Dhage Tunna Kina Tati Take naTa Tete Tete teTa kena Tati Take naTa Tete Tete teTa kena Tete teTa kena Tati Dhati Dhage naDha Tete DheTe teDha gena Dhati Dhage naDha Tete DheTe teDha gena Dhati Dhage Dhinna Gina

  3. Dhati Dhage naDha Tete DheTe teDha gena Tete DheTe teDha gena Tete DheTe teDha gena DheTe teDha gena

  4. Dhati Dhage naDha Tete DheTe teDha gena DheTe Dhage naDhe teDha gena Dhete Dhage (Index finger) naDe teDhe teDha gena

  5. Dhati Dhage naDha Tete DheTe teDha gena DhaTe teDhe Tete Dhage naDha Tete DheTe teDha gena Tunna kina

  6. Dhati Dhage naDha Tete DheTe teDha gena Dhati Dhage naDha Tete DheTe teDha gena Dhati Dha-Tr kttk trkt

  7. Dhati Dhage naDha Trkt Tktr ktDha gena Dhati Dhage naDha Trkt Tktr ktDha gena Dhati Dha-Tr kttk trkt

  8. Dhati Dhage naDha Trkt Tktr ktDha gena Dhati Dhage naDha Trkt Tktr ktDha gena Dhati Dhage Tunna Kina – No Theme

  9. Dhati Dhage naDha Trkt Tktr ktDha gena Dhati Dhage naDha Trkt Tktr ktDha gena Dhati Dha-Tr kttk trkt

Tihai

Dhati Dhage naDha Trkt Tktr ktDha gena

Dhati Dhage naDha Trkt Tktr ktDha gena

Dhati Dhage Tunna kina Dha

Dhati Dhage Tunna kina Dha

Dhati Dhage Tunna kina

Dha S S Dha S S Dha S S


bottom of page