top of page

Dhi—kra dhinta -Dha dhinta Gena Dhati Dhati DhaDha Tinta

 1. Dhi—kra dhinta -Dha dhinta Gena Dhati Dhati DhaDha Tinta

Ti—kra tinta -Ta Tinta Gena Dhati Dhati DhaDha Dhinta 


 1. Dhi—kra dhinta -Dha dhinta Dhi—kra dhinta -Dha dhinta 

Gena Dhati Dhati DhaDha Dhinta Gena Dhati Dhati DhaDha Tinta 

Ti—kra tinta -Ta Tinta Ti—kra tinta -Ta Tinta

Gena Dhati Dhati DhaDha Dhinta Gena Dhati Dhati DhaDha Dhinta


 1. Dhi—kra dhinta -—kra dhinta —kra dhinta -Dha dhinta Dhadha dhinta

Dhi—kra dhinta -Dha dhinta dhati dhati Dhadha Tinta

Ti—Kra tinta —kra tinta -kra tinta -Ta tinta Tata Tinta

Dhi—kra dhinta -Dha dhinta dhati dhati Dhadha Dhinta 


 1. Dhi—kra dhinta -—kra dhinta —kra dhinta -Dhatin taDha- Dha-tin -ta- 

Dhi—kra dhinta -Dha dhinta dhati dhati Dhadha Tinta 

Ti—Kra tinta —kra tinta -kra tinta -Tatin taTa- ta-Tin -ta-

Dhi—kra dhinta -Dha dhinta dha-ti -Dha- dha-Dhin -ta-

 1. Dhi--Kradhin taTiDha TintaGe naDhati Dhatinna

Dhi--Kradhin taTiDha DhintaDha DhaTinta KttkTi--kra tintaKttk TinatinakinaTake Trakatinatinakina TakaGida-naDha TinnaGida-na DhatinnaGida -nadhatinna

 1. Dhi—kra dhinta -Dha dhinta -Kradhatidhagena Dhatidhagetunnakina -Dhatinna

Dhi—kra dhinta -Dha dhinta dhati dhati Dhadha Tinta


 1. Dhi—kra dhinta -Dha dhinta -Kradhatidhagena -Kradhatidhagena Dhatidhagetunnakina Dhi—kra dhinta -Dha dhinta dhati dhati Dhadha Tinta

 2. -Kradhatidhagena -Kradhatidhagena -Kradhatidhagena Dhatidhagetunnakina SDhadhinta Dhi—kra dhinta -Dha dhinta dhati dhati Dhadha Tinta


 1. --DhatiDhageTunna Kina--DhageTuna kina--Tunkina --DhageTunakina DhatiDhageTunnakina Dhi—kra dhinta -Dha dhinta dhati dhati Dhadha Tinta

 2. --DhatiDhageTunna Kina--DhageTuna kina--Tunkina --kina---na kinatake tunnakina Dhi—kra dhinta -Dha dhinta dhati dhati Dhadha Tinta

 3. -DhaTeteDheteteDha genaDhatiDhagenaDha getunnakina-Dha TeteDheteteDhagena DhatidhageTunnakina Dhi—kra dhinta -Dha dhinta dhatidhati Dhadha Tinta

 4. -TiDhagenaDhaTete DheteteDhagena-Ti DhagenaDhaTeteDheTe teDhagenaDhatidhage Tunnakina-Dhetete DhagenaDhaTiDhagena DhatiDhageTunnakina Dha--kraDhati DhadhaTinta

-TiDhagenaDhaTete DheteteDhagena-Ti DhagenaDhaTeteDheTe teDhagena-tidhage Tunnakina-Dhetete DhageDhaTiDhagena DhatiDhageTunnakina DhakraDhati DhdhaTinta

-TiTakenaTaTete TeteteTakena-Ti TakenaTaTeteTete

teTakena-TiTake Tunnakina-Dhetete DhageDhaTiDhagena DhatiDhageTunnakina

DhaDhaDhaSSSDha DhaDhaS SSDhaDha

bottom of page