top of page

Dhin Dhagena Dha Dhagena

 1. Dhin..Dhagena Dha.. Dhagena Dhatige getaka TinaTin nakina Tin.. Takena Ta.. Takena Dhatige getaka DhinaDhin nagina 

 2. Dhin..Dhagena Dha.. Dhagena Dhin..Dhagena Dha.. Dhagena Dhin..Dhagena Dha.. Dhagena Dhatige getaka TinaTin nakina Tin.. Takena Ta.. Takena Tin.. Takena Ta.. Takena Dhin..Dhagena Dha.. Dhagena Dhatige getaka DhinaDhin nagina 

 3. Dhin..Dhagena Dha.. Dhagena Dha..Dhagena Dha.. Dhagena Dhin..Dhagena Dha.. Dhagena Dhatige getaka TinaTin nakina Tin.. Takena Ta.. Takena Ta.. Takena Ta.. Takena Dhin..Dhagena Dha.. Dhagena Dhatige getaka DhinaDhin nagina 

 4. Dhin..Dhagena Dhin.. Dhagena Dha..Dhagena Dha.. Dhagena Dhin..Dhagena Dha.. Dhagena Dhatige getaka TinaTin nakina Tin.. Takena Tin.. Takena Ta.. Takena Ta.. Takena Dhin..Dhagena Dha.. Dhagena Dhatige getaka DhinaDhin nagina 

 5. DhinaDhin naDhina Dhin.. Dhagena Dhatige getaka TinaTin nakina Dhin..Dhagena Dha.. Dhagena Dhatige getaka TinaTin nakina TinaTi naTina Tin.. Takena Tatike ketaka Tinati nakina Dhin..Dhagena Dha.. Dhagena Dhatige getaka DhinaDhin nagina 

 6. Dhatige getaka DhinaDhin nagina Dhatige getaka DhinaDhin nagina Dhin..Dhagena Dha.. Dhagena Dhatige getaka TinaTin nakina Tatike ketaka Tinati nakina Tatike ketaka Tinati nakina Dhin..Dhagena Dha.. Dhagena Dhatige getaka DhinaDhin nagina 

 7. Dhatige getaka Tinati nakina Tatike ketaka DhinaDhin nagina 

 8. Dhatige getaka Dhatige getaka Dhatige getaka Tinati nakina Tatike ketaka Tatike ketaka Dhatige getaka DhinaDhin nagina 

 9. Dhatige getaka getaka getaka Dhatige getaka Tinati nakina Tatike ketaka ketaka ketaka Dhatige getaka DhinaDhin nagina 

 10. Dhatige getaka getaka getaka Dhatige getaka getaka getaka Dhatige getaka getaka getaka Dhatige getaka Tinati nakina Tatike ketaka ketaka ketaka Tatike ketaka ketaka ketaka Dhatige getaka getaka getaka Dhatige getaka DhinaDhin nagina 

 11. Dhatige getaka getaka getaka getaka getaka getaka getaka Dhatige getaka getaka getaka Dhatige getaka Tinati nakina Tatike ketaka ketaka ketaka ketaka ketaka ketaka ketaka Dhatige getaka getaka getaka Dhatige getaka DhinaDhin nagina 

 12. Dhatige getaka takata kataka Dhatige getaka Tinati nakina Tatike ketaka takata ketaka Dhatige getaka DhinaDhin nagina 

 13. Dhatige getaka takata kataka Dhatige kataka takata kataka Dhatige getaka takata kataka Dhatige getaka Tinati nakina Tatike ketaka takata ketaka Tatike kataka takata kataka Dhatige getaka takata kataka Dhatige getaka DhinaDhin nagina 

 14. Dhatige getaka takata kataka takata kataka takata kataka Dhatige getaka takata kataka Dhatige getaka Tinati nakina Tatike ketaka takata ketaka takata kataka takata kataka Dhatige getaka takata kataka Dhatige getaka DhinaDhin nagina Chakradar Tihai [Dhin..Dhagena Dha.. Dhagena Dhatige getaka TinaTin nakina getaka TinaTin nakina getaka TinaTin nakina getaka TinaTin nakina getaka TinaTin nakina Dha S ]X3

bottom of page