top of page

Te- teKa -ta Ga- diGa -na Dha

[Te- teKa -ta Ga- diGa -na Dha Tete Kata Gadi Gana Dha Tetekata Gadigana Dha Tetekata Gadigana Dha Tetekata Gadigana Dha S] 3

[Te- -te Ka- -ta Ga- -di Ga- -na Dha Te- teKa -ta Ga- diGa -na Dha Tete Kata Gadi Gana Dha Tetekata Gadigana DhaS STete kataGadi ganaDha SS Tetekata Gadigana Dha S S] 3

Te- — teKa — -ta Ga- — diGa — -na Dha Te- -te Ka- -ta Ga- -di Ga- -na Dha Te- teKa -ta Ga- diGa -na Dha Tete Kata Gadi Gana Dha Tetekata Gadigana Dha Tetekata Gadigana Dha Tetekata Gadigana Dha S S S

bottom of page